Strona główna / Strona 5 « Natura

Natura

Zachodniopomorskie – zielono, zdrowo i wesoło! Wczuj się w klimat naszego regionu!
Drawieński Park Narodowy fot. Czasnojć Różnorodność atrakcji turystycznych województwa zachodniopomorskiego wzbogacają walory przyrodnicze. Parki Narodowe i krajobrazowe, rezerwaty oraz ogrody dendrologiczne pozwalają miłośnikom przyrody zgromadzić kolekcję zdjęć rzadkiej i chronionej roślinności oraz zwierząt

U ujścia Odry leży Woliński Park Narodowy, obejmujący północno-zachodnią część wyspy Wolin, Woliński Park Narodowy fot. Czasnojć przybrzeżne wody Bałtyku, deltę Świny, a także część Zalewu Szczecińskiego. W parku występuje ponad 1300 gatunków roślin. Zbocza klifów porasta rokitnik zwyczajny, wzgórza morenowe pokrywają lasy bukowe i sosnowe, a dno Bałtyku zajmują zielenice, brunatnice i krasnorosty. Wśród mnóstwa ptaków spotkamy m.in. orła bielika czy muchołówkę małą, a w wodach Zatoki Pomorskiej można spotkać fokę szarą i morświna. Jest tu także rezerwat żubrów i Centrum Dydaktyczno – Muzealne.

W centrum regionu, Drawieński Park Narodowy fot. Czasnojć w środkowym odcinku rzeki Drawy utworzono Drawieński Park Narodowy dla zachowania Puszczy Drawskiej. Na terenie parku znajduje się 14 jezior rynnowych oraz torfowiska. Z roślin objętych ochroną występują tu m.in. rosiczki i storczyki. Wśród chronionych zwierząt są ryby (łosoś, troć, lipień, sieja, sielawa), płazy (rzekotka drzewna, traszka grzebieniasta), gady (żółw błotny, gniewosz, żmija), ptaki (bielik, rybołów, puchacz, zimorodek, pliszka górska, kormoran) i ssaki (bobry i wydry).

Barlinecko-Gorzowski park krajobrazowy fot. Czasnojć W pozostałej części regionu utworzono kilka parków krajobrazowych. Na połączeniu Puszczy Gorzowskiej i Pojezierza Myśliborskiego znajduje się Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy. Na jego obszarze występuje flora i fauna bagienna, morenowe wzniesienia ze skałami wapienno-piaskowcowymi, grąd środkowoeuropejski, a także rezerwat z rybami łososiowatymi.

W obszarze doliny Odry utworzono dwa obszary krajobrazowe. Pierwszy to Cedyński Park Krajobrazowy, leżący w dolinie Odry oraz położonych na zachód od niej sosnowych i mieszanych lasów Puszczy Piaskowej i Lasów Mieszkowickich. Z licznych punktów widokowych (najwyższy to Zwierzyniec – 167 m n.p.m.) podziwiać można wspaniałą panoramę wzgórz morenowych poprzecinanych dolinami rzek i potoków. Na obszarze parku znajdują się 104 jeziora o powierzchni powyżej 1 ha. Największe z nich – jezioro Morzycko – jest jednocześnie jednym z najgłębszych w kraju (60 m).

Park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry fot. Czasnojć Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry obejmuje gminy Widuchowa, Gryfino, Kołbaskowo i częściowo miasto Szczecin. Na jego obszarze znajdują się torfowiska i mokradła poprzecinane siecią kanałów i starorzeczy, z florą i fauną niespotykaną już w dolinach innych wielkich rzek. Można tu spotkać ponad 200 gatunków ptaków i blisko 100 zespołów wyjątkowej roślinności. Są też liczne gady, płazy i owady (samych ważek odkryto tu 35 gatunków).

Na południowo-wschodnim krańcu Szczecina znajduje się Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa Szczeciński Park Krajobrazowy fot. Robert Stachnik To pokryte rozległymi lasami Wzgórza Bukowe, tworzące pasmo najwyższych w tej części Pomorza wzniesień morenowych porozcinanych głębokimi dolinami. Najgłębsze z nich są zajęte przez torfowiska i jeziora – największe to jezioro Glinna i jezioro Binowskie. Ciekawostką jest malownicze jezioro Szmaragdowe, które powstało w miejscu zalanej w 1925 roku przez wody podziemne kopalni wapieni kredowych. W lasach Puszczy Bukowej rośnie 18 gatunków storczyków i 328 gatunków grzybów. Ze zwierząt spotkamy m.in. lisa, borsuka, gronostaja, łasicę oraz sarny, jelenie i dziki.

Z północnego – zachodu Szczecin otacza Puszcza Wkrzańska. Biegnie przez nią wiele pieszych i rowerowych szlaków turystycznych. Można się w niej natknąć na liczne stanowiska archeologiczne, a przede wszystkim na Rezerwat Ptactwa Wodnego Świdwie. Jest to jedno z najważniejszych w Europie stanowisk obserwacji ptaków, m.in. żurawi, wilg, błotniaków, orłów bielików, kań rudych i batalionów. Rezerwat ten wpisano do Międzynarodowej Konwencji RAMSAR jako jeden z ważniejszych obszarów wodno – błotnych w skali światowej

Drawski i Iński park krajobrazowy fot. Czasnojć Na Pojezierzu Ińskim utworzono Iński Park Krajobrazowy, chroniący pokryte lasami i dochodzące do 180 m n.p.m. wały moreny czołowej. Gnieżdżą się tu: orzeł bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy, kanie ruda i czarna, a liczebność gniazdujących żurawi jest najwyższa w Polsce.

Nieco dalej – w centralnej części Pojezierza Drawskiego – jest Drawski Park Krajobrazowy. Obejmuje on obszar ukształtowany w czasie tzw. zlodowacenia bałtyckiego. Jego pozostałościami są wzniesienia moreny czołowej, jary, głazy narzutowe, jeziora rynnowe, oczka wodne i torfowiska. Drawski i Iński park krajobrazowy fot. Gmina Borne Sulinowo Największe i najgłębsze z ponad 48 dużych jezior to w kolejności: jezioro Drawsko, Siecino i Komorze. Występują tu niezwykle cenne przyrodniczo jeziora lobeliowe z reliktową roślinnością polodowcową. W lasach rosną: wiciokrzew pomorski, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, mącznica lekarska, tojad mocny, rosiczki, widłaki i storczyki. W potokach i jeziorach żyje 35 gatunków ryb, w tym sieja, sielawa, brzana, kleń i pstrąg potokowy. Spośród ptaków licznie występują perkozy, łabędzie, kaczki i żurawie. Gniazdują tu także zagrożone wyginięciem: orzeł bielik, orlik krzykliwy, puchacz, kania, bocian czarny i bąk.

Ogród Dendrologiczny w Glinnej fot. UMWZP Na południowym krańcu Puszczy Bukowej w 1823 roku utworzono pierwsze prywatne szkółki leśne. Około 1870 roku zostały one przejęte przez nadleśnictwo państwowe. Wówczas nadleśniczy Carl Ludwig Gene przyczynił się do posadzenia nowych egzotycznych okazów drzew i krzewów, z których niewiele jednak dotrwało do dzisiaj. W ten sposób powstały podstawy Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej po raz pierwszy odnotowanego w 1911 roku w publikacji A. Schwappacha. Od 1970 roku ogrodem opiekuje się Nadleśnictwo Gryfino.

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach fot. UMWZP Ogród Dendrologiczny w Przelewicach był początkowo angielskim parkiem Krajobrazowym przy pałacu. Z tego okresu zachowały się okazy buków, lip, jesionów, a wśród gatunków obcych: platan, sosny wejmutki, żywotnik zachodni, miłorząb dwuklapowy. Całkowita przebudowa parku nastąpiła w latach 1933-38, kiedy właścicielem Przelewic był członek Niemieckiego Towarzystwa Dendrologicznego Conrad von Borsig. Na jego zlecenie i przy jego udziale powstała nowa, zachowana do dziś kompozycja ogrodu.

Ogrody tematyczne Hortulus w Dobrzycy fot. UMWZP Niedaleko Koszalina, w Dobrzycy, znajdują się Ogrody Tematyczne „Hortulus”. Są one obszernym kompleksem zawierającym jedyne Ogrody Tematyczne w Polsce udostępnione do zwiedzania, Szkółkę Roślin Ozdobnych oraz Centrum Ogrodnicze. Na powierzchni 4 ha udostępnionych jest 28 różnych ogrodów tematycznych. Łącznie zgromadzonych jest tu ponad kilkadziesiąt tysięcy gatunków i odmian roślin. Ze względu na wyjątkowo łagodną strefę klimatyczną, w której znajdują się ogrody rosną tu gatunki egzotyczne oraz unikalna w Polsce.

rpo

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

-->