Strona główna / Atrakcje turystyczne / Wyspa Wolin

Wyspa Wolin

Wyspa Wolin fot. Gmina Wolin Wyspa Wolin to największa z około 40 polskich wysp, położonych u ujścia Odry do Bałtyku. Zbliżona kształtem do wielkiego trójkąta, zajmuje 265 km2 powierzchni. Od północy oblewają ją wody Bałtyku (Zatoki Pomorskiej), od południa – Zalewu Szczecińskiego, od zachodu – Cieśniny Świny, a od wschodu – Dziwny. Wyspa jest geologicznie tworem bardzo młodym. Jej zasadniczy wygląd ukształtował się przed około 12 tysiącami lat, kiedy to lądolód skandynawski, wycofując się z północnego obszaru dzisiejszego Pomorza i południowej części Bałtyku.

Międzyzdroje fot. Tylewski Cechą charakterystyczną wzgórz moreny czołowej wyspy Wolin jest ich łagodne opadanie ku wschodowi i południowemu wschodowi (w kierunku Dziwny). Natomiast na wybrzeżu i południowym zachodzie wzgórza te urywają się klifem. Z powodu niszczącej działalności fal podmywających klif, spływających wód deszczowych oraz wiatru, urwiska te ustawicznie się obsuwają. Obliczono, że nadmorski brzeg klify cofa się średnio o około 80 centymetrów rocznie.

Międzyzdroje fot. UM Międzyzdroje Z kolei w innych miejscach, na płaskim brzegu morza, obserwuje się odkładanie materiału skalnego, gdzie tworzy się tak zwana wsteczna delta. Powstaje ona przez nanoszenie piasków i namułów korytem Świny w czasie wlewania się wód Zatoki Pomorskiej do Zalewu Szczecińskiego i osadzanie ich tam, gdzie prąd wody płynącej do morza słabnie. W utworach morenowych występują także nierzadko głazy narzutowe. Największy z nich zwany „Głazem Mieszka I”, znajduje się niedaleko leśniczówki w Warnowie (obwód 8 m, wysokość 0,4 m).

Budowa geologiczna wyspy Wolin, a w związku z tym rzeźba terenu i całe środowisko geograficzne, jest bardziej urozmaicona. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze znajduje się bowiem 9 mikroregionów, charakteryzujących się swoistymi cechami krajobrazu (moreny czołowe, równiny moreny dennej, obszary wydmowe, równiny torfowe, jeziora).

Międzyzdroje fot. UM Międzyzdroje Najwyższą część wyspy, ciągnącą się od południowego zachodu nad Zalewem Szczecińskim po północny wschód nad Bałtykiem, zajmuje Pasmo Wolińskie, pokryte w całości lasami liściastymi (buk, dąb) z domieszką sosny. Tu znajduje się góra Grzywacz (115 m n.p.m.), położona na północny wschód od Międzyzdrojów, a także góra Gostyń (95 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie leżące bezpośrednio nad morzem.

Szata roślinna

Szata roślinna wyspy Wolin jest bogata i urozmaicona. W rozległym kompleksie lasów Wolińskiego Parku Narodowego najpiękniejsze i najbardziej interesujące, z przyrodniczego punktu widzenia, są charakterystyczne dla Pomorza lasy bukowe, tworzące zespół buczyny pomorskiej i mieszane lasy bukowo-dębowo-sosnowe. Cechą charakterystyczną buczyn nadmorskich jest występowanie w ich runie licznych gatunków storczyków. Storczyki są już rzadkością w naszych lasach, z tego względu prawie wszystkie gatunki storczyków podlegają ochronie.

Na przyległych do plaży wydmach rosną przede wszystkim kępy traw, piaskownicy zwyczajnej i wydmuchrzycy piaskowej, które spełniają rolę w zatrzymywaniu wydm. Najbardziej jednak okazałą i najpiękniejszą rośliną na wydmach jest niewątpliwie mikołajek nadmorski, prawnie chroniony. Urwiska klifowe porośnięte są głównie rokitnikiem, krzewem o dość znacznych rozmiarach i drobnych owocach koloru pomarańczowego.

Świat zwierzęcy

Mewy na Wyspie Wolin fot. Czasnojć Świat zwierzęcy na wyspie Wolin również odznacza się bogactwem i zróżnicowaniem. Z bogatego świata chrząszczy na uwagę zasługuje jelonek rogacz, najokazalszy ze chrząszczy krajowych, mający do 8 cm długości. Niezwykle bogaty na wyspie jest świat ptaków. Bytuje ich tu około 200 gatunków, ponad 100 stanowią gatunki lęgowe. Brzegi Zalewu Szczecińskiego są ulubionym łowiskiem bielika. Na obszarze Polski występuje bardzo rzadko.

Żubr w Wolińskim Parku Narodowym fot. Jacek Misiak W 1976 roku fauna parku wzbogaciła się o żubry, które żyją tu w zamkniętej zagrodzie. Przed kilkuset laty zamieszkiwały one tereny wyspy. Natomiast w ogrodzie obok muzeum Wolińskiego Parku Narodowego można podziwiać żywe okazy bielików i puchaczy.

Warto zwiedzić na wyspie Wolin:

a) Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego – Ekspozycja muzealna prezentuje w nowoczesnej oprawie plastycznej bogactwo przyrody wolińskiej. Godne polecenia są: największa w Polsce kolekcja batalionów, okazy orła bielika, a także zbiory bursztynu z repliką rekordowej bryły o wadze ponad 9 kg oraz wielu innych. Obok Muzeum znajdują się woliery  ekspozycją żywych bielików oraz sowy puchacza.

Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego

ul. Niepodległości 3,
72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 07 37 lub +48 91 328 07 27
e-mail: wolinskipn@wolinpn.pl
www.wolinpn.pl

Posiłek żubrów w Wolińskim Parku Narodowym fot. Marek Szwarc b) Zagroda Pokazowa Żubrów – utworzona w 1976 roku jako obiekt turystyczno-edukacyjny Parku dla hodowli zachowawczej największych ssaków Europy. Obok żubrów znajdują się wybiegi innych zwierząt: jeleni, saren, dzików oraz bielików. Zagroda znajduje się ok. 1,5 km w lesie. Rocznie odwiedza ją ponad 130 tys. osób.

 

Międzyzdroje fot. UM Międzyzdroje c) Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach – nietypowa aleja, która utrwala w brązie odcisk dłoni artysty i jego autograf. Upamiętnia wielkie postaci kina, filmu i ekranu.

 

 

 

d) Gabinet Figur Woskowych w Międzyzdrojach – wystawa prezentuje naturalnej wielkości znane postacie filmu, sztuki i polityki światowej. Znajduje się przy Promenadzie koło Domu Kultury.

e) Kawcza Góra (61 m n.pm.) – punkt widokowy na Zatokę Pomorską, plażę w Międzyzdrojach oraz brzegi wyspy Uznam.

f) Jezioro Turkusowe – w miejscowości Wapnica w miejscu byłej kopalni kredy powstało jezioro Turkusowe o niezwykłej barwie wody.

g) Gosań (95 m n.p.m.) – najwyższe w Polsce wzniesienie leżące bezpośrednio nad morzem.

h) Poligon broni V 3 w Zalesiu – jedyna w Polsce ekspozycja broni niemieckiej V-3, z okresu II wojny światowej. Ekspozycja umiejscowiona jest w bunkrze, gdzie były składowane pociski. W pobliżu bunkra znajdują się pozostałości stanowisk ogniowych tych pocisków.

Amber Baltic Golf Club fot. Amber Baltic Golf Club i) Pole golfowe Amber Baltic w Kołczewie.

rpo

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

-->