Strona główna / Aktywny wypoczynek / Turystyka wodna / Kajaki

Kajaki

Spływy kajakowe Korytnicą fot. Robert Stachnik Województwo zachodniopomorskie ma najlepsze w Polsce warunki do uprawiania turystyki kajakowej. Dysponuje wodami rzecznymi, jeziornymi, zalewowymi oraz morskimi. Pływać tutaj może każdy – zarówno doświadczony kajakarz, jak i amator.

Turystyka kajakowa na Unieści fot. RCIT Koszalin Przez obszar województwa płyną niezwykłe rzeki, między innymi: Drawa, Gwda, Korytnica, Piława, Rega, Rurzyca, Wieprza. Każda z nich jest inna, bogata w przyrodnicze atrakcje i pełna ciekawych miejsc. Należą one do najpiękniejszych w Polsce, są czyste i mają przejrzystą wodę. Meandrują wśród lasów i łąk, mijając powalone drzewa, jeziora. Wpływają do wsi, miasteczek i miast. Potrafią czasami przemienić się tak jak Drawa, w górskie rzeki, z szybkim nurtem i licznymi głazami. Jedne bywają łatwe i można po nich pływać całymi rodzinami, inne wymagają umiejętności oraz pokonywania różnorodnych przeszkód tarasujących koryto.

Turystyka kajakowa na Unieści fot. RCIT Koszalin Atrakcją Pomorza Zachodniego jest wybrzeże Bałtyku. Zachwycają szerokie, piaszczyste plaże z wydmami i lasami oraz piękne, urwiste klify. Ciągną się one od wyspy Uznam do Jarosławca. To doskonałe miejsce dla kajakarstwa morskiego, które ułatwia penetrowanie dzikich plaż, płycizn, zatok i przylądków.

Spływ kajakowy fot. Czasnojć Warto poznać także ujście Odry, które należy do najciekawszych obszarów wodno – przyrodniczych w Polsce. Ten zakątek Europy jest jednym z ostatnich zachowanych w swym pierwotnym kształcie krajobrazów rzecznych. Odra wraz z jeziorem Dąbie, Zalewem Szczecińskim i Zalewem Kamieńskim tworzy największy w Polsce zespół śródlądowych akwenów wodnych stwarzających doskonałe warunki do uprawiania turystyki kajakowej.

Rzeki i akweny wodne są atutem województwa zachodniopomorskiego! Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych szlaków kajakowych Pomorza Zachodniego:

1. rzeka Drawa

długość: 177 km
czas spływu: 9-10 dni
trudność: **
Odcinki: Czaplinek – Złocieniec (30 km), Złocieniec – Drawsko Pomorskie (19 km), Drawsko Pomorskie – jezioro Lubie (21 km), jezioro Lubie – Drawno (40 km), Drawno – Krzyż Wielkopolski (67 km)

Spływy kajakowe Korytnicą fot. Robert Stachnik Szlak rzeką Drawą wiedzie przez Pojezierze oraz Równinę Drawską. Dzieli się na 2 części: górną dość łatwą i dolną (od Drawna) trudną, o bystrym nurcie, wymagającą dużych umiejętności. Rzeka wypływa z Doliny Pięciu Jezior koło Połczyna Zdroju, uchodzi do Noteci. Początkowo jest strugą łączącą liczne jeziora Pojezierza Drawskiego, potem prowadzi przez kolejne jeziora, poligon wojskowy i dopływa do Drawieńskiego Parku Narodowego. Tam zobaczymy nurt pędzący przez tarasujące koryto liczne drzewa i kamienie. Na rzece są 4 stałe przenoski, a na jeziorach występują czasami duże fale. Rzekę zasilają m.in. Korytnica, Płociczna i Kokna.

Warto zobaczyć:

a) Stare Drawsko (Drahim) – ruiny zamku joannitów z 1360 roku,
b) Głęboczek – zespół młyński z XIX wieku,
c) Złocieniec – ruiny zamku,
d) Dalewo – zespół pałacowo-parkowy,
e) Drawsko Pomorskie – gotycki kościół pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego,
f) Drawno – kościół z XV wieku, fragment murów zamku z XIV wieku,
g) Kamienna – elektrownia wodna.

2. rzeka Gwda

długość: 145 km
czas spływu: 7-9 dni
trudność: **
Odcinki: Drężno – Gwda Wielka (25 km), Gwda Wielka – Lędyczek (33 km), Lędyczek – Krępsko (45 km), Krępsko – Ujście (42 km)

Gwda to najdłuższy dopływ Noteci, swoje źródła ma koło wsi Porost, skąd wypływa początkowo jako Bielska Struga. Spławna jest od Drężna nad jeziorem Studnica, stamtąd płynie na południe i wpada do Noteci w Ujściu. W górnym biegu rzeka toczy swe wody w głębokiej dolinie porośniętej borem i ze względu na leżące drzewa w korycie jest szlakiem  uciążliwym. W środkowym przepływa przez pięć jezior zaporowych, które przegradzają zabytkowe elektrownie wodne. W dolnym przyspiesza, tworząc „przełom Gwdy”, ma tam szybki nurt i liczne bystrza. Przed Piłą zwalnia, staje się szlakiem spławnym. Gwda posiada największe na Pomorzu Zachodnim dorzecze i liczne dopływy, które są atrakcyjnymi szlakami kajakowymi (Dołga, Płytnica, Rurzyca, Piława z Dobrzycą). Na Gwdzie jest 13 stałych przenosek przy elektrowniach i jazach.

Warto zobaczyć:

a) Piłę,
b) Jastowie,
c) Krępsko – ryglowy kościół z XIX wieku,
d) Ujście – huta szkła.

3. rzeka Gowienica

długość: 44 km
czas spływu: 3 dni
trudność: ***
Odcinki: Bodzęcin – Babigoszcz (20 km), Babigoszcz – Widzieńsko (11 km), Widzieńsko – Stepnica (13 km)

Szlak kajakowy rzeką Gowienica należy do najciekawszych w województwie. Wiedzie przez Równinę i Puszczę Goleniowską. Początkowo płyniemy rzeką Stepnica, następnie za Bodzęcinem – rzeką Gowienica. To jedna z ostatnich dzikich rzek na Pomorzu, dobra dla silnych, doświadczonych kajakarzy, chcących sprawdzić się i odpocząć od cywilizacji. Płynąc nią, musimy dziesiątki razy przenosić kajak, przedzierać się przez zarośnięte lub zatarasowane powalonymi drzewami koryto rzeki, przebyć kamieniste bystrza czy szukać nurtu w morzu tataraku. Na rzece nie spotkamy nikogo, a po drodze możemy liczyć tylko na siebie. Trzeba płynąć z małym bagażem, zaopatrzyć się w linkę oraz ubranie na zmianę i być przygotowanym na wszystko. Najlepiej spłynąć wiosną, kiedy poziom wody jest wyższy. Latem przeszkód jest jeszcze więcej, trzeba ciągnąć kajak korytem lub leśnymi ostępami wzdłuż brzegu rzeki.

Warto zobaczyć:

a) Łożnicę – kościół ryglowy z XVIII wieku, jedna z największych tego typu budowli na Pomorzu,
b) Dzisnę – kościół ryglowy z XVI wieku, najstarszy obiekt na Pomorzu Zachodnim,
c) Babigoszcz – młyn z XIX wieku.

4. rzeka Ina

długość: 104 km
czas spływu: 4-5 dni
trudność: *
Odcinki: Recz – Stargard Szczeciński (46 km), Stargard Szczeciński – Bącznik (31 km), Bącznik – Inoujście (27 km)

Szlak rzeką Iną jest łatwy, nadaje się na spływy rodzinne i masowe. Zaczyna się w Reczu, prowadzi przez Nizinę Szczecińską, a kończy się w Inoujściu. Od Bącznika do Inoujścia zorganizowano przy rzece sieć stanic pod nazwą „Meandry Iny”. Ina jest rzeką urokliwą, malowniczą – zwłaszcza pomiędzy Stargardem Szczecińskim a Goleniowem. To trasa dla początkujących kajakarzy. Świetnie nadaje się na 2-3 dniowe weekendowe pływanie na trasie Stargard – Lubczyna. Największe dopływy Iny to: Krąpiel, Mała Ina, Reczyca i Stobnica.

Warto zobaczyć:

a) Recz – gotycki kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla, pozostałości średniowiecznych murów obronnych, baszty: Choszczeńską i Drawieńską,
b) Stargard Szczeciński – kościół Mariacki, średniowieczne mury, m.in.: Bramę Młyńską i baszty obronne, ratusz miejski, gotycki dom Protzena,
c) Goleniów – gotycki kościół św. Katarzyny, średniowieczne mury i bramy miejskie (m.in. Brama Wolińska), spichlerz z XVIII wieku.

5. rzeka Korytnica

długość: 38 km
czas spływu: 2-3 dni
trudność: *
Odcinki: jezioro Korytnickie – Stara Korytnica (6,5 km), Stara Korytnica – Nowa Korytnica (14,5 km), Nowa Korytnica – Bogdanka (17 km)

Spływy kajakowe Korytnicą fot. Robert Stachnik Korytnica to rzeka magiczna i jeden z najpiękniejszych szlaków na Pomorzu Zachodnim. Jest lewobrzeżny dopływem Drawy, a swoje źródła ma w okolicach Mirosławca. W górnym biegu jest uciążliwa, obfituje w powalone drzewa i sztuczne spiętrzenia wody. W dolnym płynie przez bezludne, dziewicze obszary Puszczy Drawskiej. Niesie swe wody niezwykle malowniczą i piękną doliną, przepływa przez 3 jeziora (Korytnickie, Studnickie, Nowa Korytnica). Jest bardzo czysta. Żyje w niej wiele gatunków ryb. Jej wody zasilają trzy dopływy: Młynówka, Setnica, Kamionka. Korytnica to jedna z ostatnich rzek w Polsce o dużych walorach przyrodniczych, nie znajdująca się w granicach Parku Narodowego. Za Nową Korytnicą wpłyniemy w bory i dotrzemy do Lasu Zapomnienia. Doświadczymy spokoju i ciszy. Szlak kajakowy rozpoczyna się nad jeziorem Korytnickim, jednak ze względu na uciążliwość górnego odcinka spływy zaczynają się we wsi Stara Korytnica.

Warto zobaczyć:

a) Puszczę Drawską

6. Międzyodrze

czas spływu: 1-3 dni
trudność: *

Międzyodrze to zespół ponad 50 wysp położonych pomiędzy Odrą Wschodnią (Regalicą) i Zachodnią. Rozdzielają je liczne odnogi rzeczne, kanały i przekopy o długości 200 km. Ciągnie się od Widuchowej do jeziora Dąbie. Dla ochrony unikatowej przyrody założono tam Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Międzyodrze ma szerokość 1,5 – 3 km, a rozciąga się na przestrzeni około 30 km. Można je podzielić na 3 części: południową, środkową i północną. Przejście z jednej do drugiej wymaga opuszczenia rozlewiska i pokonania odcinka nurtem Odry lub Regalicy. Na poszczególne poldery dostaniemy się przez śluzy i przepusty w wałach. Kiedy tam wpłyniemy, zobaczymy labirynt kanałów. Część z nich zarasta, przez co przestaje być dostępna nawet dla kajaka. Teren parku jest naturalnie zalewany, w zależności od poziomu wody w Odrze. Porastają go turzyce, trzcina pospolita, szuwary i pojedyncze drzewa. Spotkać tu można wiele gatunków ptaków. Na terenie parku biwakować nie można, bez dokładnej mapy lepiej tam nie wpływać.

Warto zobaczyć:

a) Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

7. rzeka Myśla

długość: 82 km
czas spływu: 5 dni
trudność: *
Odcinki: Lipiany – Myślibórz (16 km), Myślibórz – Mystki (19 km), Mystki – Barnówko (15 km), Barnówko – Chwarszczany (20 km), Chwarszczany – Porzecze (12 km)

Szlak rzeką Myślą zaczyna się w Lipianach. Myśla jest jednym z najpiękniejszych dopływów Odry, zwana jest też rzeką Templariuszy. Rzeka płynie przez Pojezierze Myśliborskie, Równinę Gorzowską i uchodzi do Odry w kotlinie Freienwalde. Przemierza piękne lasy, wiele jezior, łąk i torfowisk. Jest rzeką bardzo zróżnicowaną krajobrazowo, przepływa przez tereny chronione. W trakcie wędrówki jej wodami możemy podziwiać dziewiczą przyrodę. Zobaczymy ciekawe gotyckie kościoły, średniowieczne umocnienia miast, siedziby zakonów: cystersów, augustianów i templariuszy. Na rzece znajdują się stałe jazy i elektrownie wodne (w Barnówku, Dargomyślu, Chwarszczanach, Gudziszu, Reczycach i Namyślinie).

Warto zobaczyć:

a) Lipiany – kościół Wniebowzięcia NMP z XIII wieku, Bramę Pyrzycką i Myśliborską z XV wieku,
b) Myślibórz – ratusz z XVIII wieku, gotycka kolegiatę, klasztor Dominikanów z XIII wieku, bramy miejskie: Nowogródzką, Pyrzycką i Prochową z XIV wieku,
c) Chwarszczany – kościół św. Stanisława Kostki (kaplica komandorii Templariuszy, następnie joannitów) – jeden z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego.

8. rzeka Wieprza

długość: 110 km
czas spływu: 5 dni
trudność: **
Odcinki: Trzbielino – Broczyna (17 km), Broczyna – Kępice (20 km), Kępice – Sławno (24 km), Sławno – Mazów (22 km)

Rzeka Wieprza jest jedną z najładniejszych rzek Pomorza Zachodniego. Wypływa z jeziora Białego koło Głodowa. Płynie szybko przez Wysoczyznę Polanowską i Równinę Słupską, a wpada do Bałtyku w Darłowie. Ma 4 spławne dopływy: Grabowa, Pokrzywna, Reknica i Studnica. W górnym i środkowym biegu jest szlakiem uciążliwym. Występują tu zwalone drzewa, kamienie oraz przenoski przy elektrowniach i jazach. Od Korzybia nadaje się na masowe spływy, gdyż jest łatwa.

Warto zobaczyć:

a) Biesowiczki – betonowy most z herbami szlachty pruskiej,
b) Biesowice – neogotycki pałac, elektrownia wodna,
c) Sławno – kościół Wniebowzięcia NMP z XIV wieku, bramy miejskie,
d) Stary Kraków – gotycki kościół,
e) Darłowo – Zamek Książąt Pomorskich, kościoły Mariacki i św. Gertrudy, rynek, ratusz, mury obronne.

9. rzeka Parsęta

długość: 144 km
czas spływu: 5 dni
trudność: **
Odcinki: Nowy Chwalim – Krosino (24 km), Krosino – Osówko (30 km), Osówko – Karlino (41 km), Karlino – Kołobrzeg (49 km)

Rzeka Parsęta fot. Gmina Kołobrzeg Parsęta ma wody zimne i nieprzejrzyste. To szlak zmienny, urozmaicony, o szybkim nurcie, lecz ze względu na liczne naturalne przeszkody uciążliwy. Źródła rzeki zlokalizowane są na łąkach w pobliżu wsi Parsęcko, w gminie Szczecinek. Przepływa przez rolniczą równinę, a jej brzegi przeważnie porastają lasy. W górnym biegu koryto jest zawalone leżącymi w wodzie pniami, dlatego trzeba często wysiadać z kajaka. W wielu miejscach nurt zarastają wierzby i olchy, trzeba się przedzierać przez krzaki. Występują też silne bystrza z przeszkodami mogące wywrócić kajak. W środkowym i dolnym biegu jest rzeką dosyć łatwą. Do spływów masowych nadaje się od Białogardu. Warto także popłynąć jej dopływami: Radwią, Dębicą i Liśnicą.

Warto zobaczyć:

a) Białogard – ratusz, kościół Narodzenia NMP z XIV wieku, rynek, mury miejskie, Bramę Wysoką,
b) Karlino – kościół św. Michała Archanioła z XVI wieku, ratusz, szachulcowy spichlerz z XIX wieku,
c) Kołobrzeg – Bazylikę Kontrkatedralną, ratusz, Basztę Prochową, Akademię Rycerską, Muzeum Oręża Polskiego, latarnię morską.

10. rzeka Płonia

długość: 65 km
czas spływu: 5 dni
trudność: *
Odcinki: Niepołcko – jaz koło wsi Żelewo (41 km), jaz koło wsi Żelewo – Jezierzyce (11 km), Jezierzyce – Szczecin-Dąbie (13 km)

Szlak rzeką Płonia zaczyna się w Niepołcku. Dolina Płoni jest bardzo malownicza. W górnym biegu rzeka do jeziora Płoń jest bardzo uciążliwa, trzeba pokonać leżące w nurcie pozostałości po młynach. Do spływów grupowych nadaje się od jeziora Płoń. Najlepiej popłynąć nią od Miedwia do jeziora Dąbie. To odcinek łatwy i ciekawy. Po wpłynięciu w puszczę rzeka ma szybki nurt, czystą wodę i nie ustępuje urodą Drawie. Co zaskakuje, w sporej części płynie w granicach Szczecina.

Warto zobaczyć:

a) Kołbacz – opactwo cystersów,
b) Szczecin gotycki kościół Mariacki (Dąbie), Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego

11. rzeka Piława

długość: 82 km
czas spływu: 5-6 dni
trudność: *
Odcinki: Sikory – Liszkowo (18 km), Liszkowo – Nadarzyce (19 km), Nadarzyce – Szwecja (20 km), Szwecja – Dobrzyca (25 km)

Rzeka Piława fot. Gmina Borne Sulinowo Piława to prawy dopływ Gwdy. Jest uznawana za jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce. To szlak łatwy, urozmaicony i bardzo malowniczy. Prawie przez cały czas płynie przez dziewicze lasy, tworząc liczne meandry o piaszczystych brzegach. Wypływa z jeziora Komorze położonego na Pojezierzu Drawskim. W górnym brzegu przepływa przez Drawski Park Krajobrazowy i łączy wody jezior: Komorze, Rakowo, Brody, Strzeszyno, Kocie oraz Pile. W środkowym rozlewa się w labiryncie Zalewów Nadarzyckich, a za elektrownią Nadarzyce przyspiesza. W dolnym biegu ma szybki nurt i przedziera się przez puszczę. Jej jedynym dużym dopływem jest Dobrzyca, która jest również atrakcyjnym szlakiem wodnym.

Warto zobaczyć:

a) Umocnienia Wału Pomorskiego

12. rzeka Rega

długość: 138 km
czas spływu: 6-8 dni
trudność: *
Odcinki: Świdwin – Łobez (25 km), Łobez – Resko (35 km), Resko – Płoty (20 km), Płoty – Gryfice (16 km), Gryfice – Mrzeżyno (42 km)

Rega jest rzeką znaną ze swych pięknych krajobrazów i malowniczości. Płynie skrajem Pojezierzy Drawskiego i Ińskiego, a następnie meandruje przez Równinę Gryficką. W górnym i środkowym biegu jest uciążliwa oraz trudna, wymaga doświadczenia. Dopiero poniżej Reska staje się łatwa. Można nią płynąć od miejscowości Sława, wodując kajak we wsi za mostem, ale lepiej jest w Świdwinie, gdyż szlak do Świdwina jest mocno zarośnięty i płytki. Spływy masowe są organizowane przeważnie od Łobza lub Reska. Atutem rzeki jest przyroda oraz możliwość zakończenia spływu na plaży w Mrzeżynie. Rega zasilana jest wodami 7 większych dopływów, z czego częściowo spławne są: Stara Rega, Ukleja, Mołstowa, Brzeźnicka i Reska Węgorza.

Warto zobaczyć:

a) Świdwin – zamek z XIII wieku, kościół Mariacki z XIV wieku, starówkę, Bramę Kamienną z XIV wieku,
b) Płoty – Stary i Nowy Zamek z XIII-XVII wieku,
c) Gryfice – Bramy Kamienną i Wysoką, Basztę Prochową, kościół Mariacki z XIII wieku, stałą wystawę Pomorskich Kolei Wąskotorowych,
d) Trzebiatów – kościół Mariacki, kaplicę św. Ducha z XIII wieku, mury obronne z Basztą Kaszaną, ratusz, most Dworcowy oraz Pałac z XVIII wieku.

W imieniu Powiatu Łobeskiego oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego serdecznie zapraszamy na jednodniowe spływy kajakowe do Łobza. Spływy dbywac się będą w każdą niedzielę od 31 maja do 30 sierpnia 2015 roku. Organizatorzy oferują pełny pakiet usług w cenie 60 zł/osoba, w tym: spływ kajakiem dwuosobowym, opieka instruktora spływu i ratownika, poczęstunek na trasie oraz ognisko na zakończenie spływu. Kajakowy sezon rozpoczęty. A pierwszy spływ już się odbył – krótki FILMIK ze spływu: https://youtu.be/lx6Z6n15crE.  Spływ kajakiem to świetna okazja, aby rodzinnie i aktywnie spędzić wakacyjny czas.  Więcej informacji na profilu Facebook: https://www.facebook.com/PociagDoRegi?fref=ts

13. rzeka Rurzyca

długość: 29 km
czas spływu: 1-2 dni
trudność: *
Odcinki: Trzebieszki – Stanica Wrzosy (17 km), Stanica Wrzosy – Krępsko (12 km)

Rurzyca to prawy dopływ Gwdy. Jest uznawana za jedną z najczystszych rzek w Polsce. Wypływa z jeziora Krąpsko Małe, a uchodzi do Gwdy w Krępsku. Szlak kajakowy wiedzie przez 6 pięknych śródleśnych jezior (Krąpsko Małe, Krąpsko Długie, Trzebieszki, Krąpsko Górne, Krąpsko Średnie i Krąpsko Dolne – Dębno). Rzeka płynie w głębokiej, leśnej dolinie, jest płytka, ma piaszczyste dno i czystą wodę. Nad jej wodami utworzono rezerwaty „Diabli Skok”, „Smolary”, „Dolina Rurzycy”. Ich celem jest zachowanie rzadkich roślin oraz unikatowego krajobrazu. Rurzyca jest szlakiem łatwym, można nią płynąć w ciągu jednego dnia, jednak ze względu na niezwykłość krajobrazu i przyrody nie warto się spieszyć. Szlak wodny nosi nazwę „Szlaku kajakowego im. Jana Pawła II”. Po tej rzece pływał w lipcu 1978 roku, na 3 miesiące przed wyborem na papieża, kardynał Karol Wojtyła.

14. Szlak Gryfitów

długość: 482 km
czas spływu: 21-25 dni
trudność: **
Odcinki: Kostrzyn – Szczecin-Dąbie (130 km), Szczecin-Dąbie – Wolgast (120 km), Wolgast – Karsibór (112 km), Karsibór – Stepnica (120 m)

Szlak Gryfitów zaczyna się w Kostrzynie. Prowadzi od ujścia Warty przez Dolinę Dolnej Odry, wzdłuż brzegów Zalewu Szczecińskiego, cieśniny Piany, Achterwasser, Świny, Dziwny, Zalewu Kamieńskiego do Stepnicy. To wody dawnego Księstwa Pomorskiego i słowiańskich książąt z dynastii Gryfitów. Ujście Odry należy do najciekawszych przyrodniczych w Europie. Ten zakątek jest jednym z ostatnich zachowanych w swym pierwotnym kształcie krajobrazów rzecznych na kontynencie. Tworzy największy w Polsce zespół śródlądowych akwenów wodnych.

Warto zobaczyć:

a) Cedyński Park Krajobrazowy,
b) Rezerwat przyrody „Bielinek”,
c) Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry,
d) Woliński Park Narodowy,
e) miasta: Szczecin, Nowe Warpno, Wolin, Kamień Pomorski

15. Szlak 44 Wysp

długość: 28 km
czas spływu: 1-2 dni
trudność: *
Odcinki: Karsibór – Lubin (15 km), Lubin – Karsibór (13 km)

Szlak wiedzie przez labirynt wysp i wysepek delty Świny. Porasta je mozaika szuwarów, łąk torfowych i mokradeł. Występuje tutaj zjawisko tzw. cofki – wpychania wód morskich w ujście rzeki. Obszar ten jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce. To najważniejsze w regionie siedlisko migrujących ptaków wodno-błotnych. Warto wpłynąć w morze szuwarów i w świat ptaków. Ogrom delty najlepiej widać z punktu widokowego Zielonka w Lubinie. Stamtąd ujrzymy cieśninę Świny, Zalew Szczeciński, jezioro Wicko Wielkie oraz Bałtyk. Zalew to akwen kapryśny i czasami groźny. Przed wypłynięciem należy sprawdzać prognozy pogody i siłę wiatru.

Warto zobaczyć:

a) Karsibór – kościół z XV wieku,
b) Lubin – neogotycki kościół z XIX wieku.

16. Szczecinecka Pętla Kajakowa

długość: 61 km
czas spływu: 3-5 dni
trudność: ***
Odcinki: Szczecinek – Gwda Wielka (10 km), Gwda Wielka – Drężno (22 km), Drężno – Spore (14 km), Spore – Szczecinek (15 km)

Szczecinecka Pętla Kajakowa prowadzi przez 9 jezior (Trzesiecko, Wielimie, Dołgie, Stępieńskie, Dębno, Łąkie, Studnica, Wierzchowo, Smolęsko) i 3 rzeki (Niezdobna, Gwda, Dołga). Początek trasy znajduje się w Szczecinku nad jeziorem Trzesiecko. Najpierw wędrujemy przez jezioro Wielimie, a następnie odcinkiem Gwdy i jej dopływem Dołgą. Płynąc pod prąd wodami tej rzeki oraz napotykanych jezior, dostaniemy się ponownie na Gwdę, która doprowadzi nas do jeziora Wielimie i Szczecinka. Przemierzając szlak, trzeba liczyć się z jego dużą uciążliwością: licznymi przenoskami, powalonymi drzewami, szukanie przejść na kolejny akwen. Kajakarze, którzy chcą pokonać Pętlę powinni być sprawni, mieć doświadczenie i dobrą orientację w terenie. Trasę najlepiej przepłynąć po okresie deszczowym, gdy Dołga ma więcej wody.

Warto zobaczyć:

a) Szczecinek – Zamek Książąt Pomorskich, kościół Mariacki z XX wieku, spichlerz, ratusz.

17. Szczecińska Pętla Kajakowa

długość: 120 km
czas spływu: 5-6 dni
trudność: ***
Odcinki: Stargard Szczeciński – Bącznik (31 km), Bącznik – Inoujście (27 km), Inoujście – Szczecin-Dąbie (21 km), Szczecin-Dąbie – Jezierzyce (15 km), Jezierzyce – Morzyczyn (21 km)

Spływ kajakowy fot. Czasnojć Szczecińska Pętla Kajakowa zaczyna się w Stargardzie na Inie, biegnie przez Goleniów, dalej prowadzi wodami Odry, nurtem Babina i Czapina, przez jezioro Dąbie – wzdłuż wyspy Dębina, odnogą Odry – Święta, Kanałem Krętego Węża dociera do Plaży Mieleńskiej (wyspa Wielka Kępa) i poprzez Dąbie Małe do Szczecina-Dąbia. Dalej wiedzie w górę Płoni, mija Jezierzyce, Kołbacz, wiedzie do jeziora Miedwie i wsi Morzyczyn koło Stargardu Szczecińskiego. To trasa dla doświadczonych kajakarzy i miłośników wyzwań. Należy być ostrożnym po wpłynięciu na wody jeziora Dąbie i Miedwie. Przy silnych wiatrach występują tam duże fale i jest niebezpiecznie. Na Płoni trzeba płynąć pod prąd, występują zwalone drzewa oraz przenoski przy elektrowniach i jazach. Można ją przepłynąć spokojnie w 5-6 dn, wyczynowo w 3-4 dni. Szlak nie tworzy pełnej pętli. Odległość od startu do mety wynosi 8 km.

Warto zobaczyć:

a) miasta: Szczecin, Stargard Szczeciński
b) urokliwą wieś Skalin nad jeziorem Miedwie

18. Zalew Szczeciński

długość: 47 km
czas spływu: 1-2 dni
trudność: ***
Odcinki: Wolin – Zalesie (25 km), Trzebież – Nowe Warpno (22 km)

Zalew Szczeciński jest tworem lejkowatym. Dzieli się na 2 części: Duży Zalew i Mały Zalew. To zbiornik płytki, rozległy, na którym często wieją wiatry północne i północno-zachodnie. Przy silnych wiatrach tworzy się wysoka i krótka fala. Występują tu wahania poziomu wody, prądy i cofki. Zachodzi także mieszanie wody słodkiej pochodzącej z Odry z wodą morską. Turystyka kajakowa po Zalewie Szczecińskim jest przeznaczona dla osób opływanych, które poradzą sobie ze zmiennością tego akwenu. Najciekawsze trasy kajakowe prowadzą równolegle do południowych brzegów wyspy Wolin. Niemniej malownicze krajobrazy zobaczymy pływając między Trzebieżą a Nowym Warpnem. Pływając po tym akwenie, pamiętajmy, że najlepiej wiosłować blisko brzegu i w razie zmiany pogody schronić się na jednej z dzikich plaż. Przed wypłynięciem należy sprawdzać prognozy pogody i siłę wiatru.

Warto zobaczyć:

a) Wolin – kolegiatę św. Mikołaja z XV wieku, Centrum Słowian i Wikingów

19. Kajakarstwo morskie

długość: 23 km
czas spływu: 1-2 dni
trudność: ***
Odcinki: Międzyzdroje – Wisełka (10 km), Wisełka – Dziwnów (13 km)

Trasa na Morzu Bałtyckim prowadzi wzdłuż morskiego wybrzeża od Międzyzdrojów do Dziwnowa. Występują tu najwyższe w Polsce klify, szerokie, piaszczyste plaże z wydmami i lasami oraz płytkimi jeziorami nadmorskimi. Bałtyckie wody to doskonały akwen dla kajakarstwa morskiego. Ułatwia ono penetrowanie dzikich plaż, zatok i ujść rzek. Jednak ten rodzaj kajakarstwa wymaga doświadczenia, umiejętności oraz specjalistycznego sprzętu. Należy pamiętać, że w czasie pływania trzeba zmierzyć się z falami i wiatrem, być odpornym na chorobę morską.

Warto zobaczyć:

a) miasta: Międzyzdroje, Dziwnów.

Na podstawie publikacji: „Turystyka kajakowa Województwa Zachodniopomorskiego” Piotra Owczarskiego.

20. rzeka Radew

długość: 77 km
czas spływu: 7 dni
Odcinki: Żydowo – Mostowo (5 km), Mostowo – Rosnowo (7 km), Rosnowo – Niedalino (10 km), Niedalino – Wronie Gniazdo (6 km), Wronie Gniazdo – Białogórzyno (4 km), Białogórzyno – Nosowo (10 km), Nosowo – Karlino (15 km).

Turystyka kajakowa na rzece Radew fot. RCIT Koszalin Przepiękny i słabo uczęszczany szlak ze względu na lasy i mnogość drzew przeszkadzających w pływaniu, jednocześnie wpływających na atrakcyjność szlaku. Z uwagi na trudność szlaku pierwsze kilometry pokonuje się bardzo wolno – 5 km dziennie.  Rzeka Radew to idealne miejsce dla wędkarzy. Niewątpliwą atrakcją szlaku są łososie, które ciągną w listopadzie w górę rzeki.

21. rzeka Unieść

długość: 10 km
czas spływu: 1 dzień
Odcinki: Maszkowo – Sianów, Sianów – Osiek

Turystyka kajakowa na rzece Unieść fot. RCIT Koszalin Rzeka jest spławna dla celów kajakarstwa (szlak kajakowy) na odcinku Maszkowo – Sianów – Osieki (około 10 km). Na odcinku Maszkowo – Sianów trasa uciążliwa dla niewprawnych kajakarzy. Na odcinku Sianów – Osiek trasa jest łatwa, rekreacyjna. Większość występujących na początku przeszkód zostało usuniętych. To spowodowało, że mogą nią płynąć osoby, które pierwszy raz siedzą w kajaku.

22. rzeka Grabowa

długość: 56 km
czas spływu: 3-4 dni

Turystyka kajakowa na rzece Grabowa fot. RCIT Koszalin Szlak kajakowy w górnym biegu od Polanowa do Nowego Żytnika uważany jest za trudny i uciążliwy. Rzeka mocno meandruje wśród lasu olchowego a dość silny nurt i mnóstwo przeszkód w postaci zwalonych drzew sprawia, że musimy się trochę napracować. W górnym odcinku do miejscowości Polanów utworzono „Rezerwat na rzece Grabowej”.

23. rzeka Bagiennica

długość: 15 km
czas spływu: 1 dzień
Odcinki: Polanów – Buszyno, Buszyno – Lejkowo, Lejkowo – Grabówko, Grabówko – Darłowo

Turystyka kajakowa na rzece Bagiennica fot. RCIT Koszalin Bagiennica lewostronny odpływ rzeki Grabowej, który wpada do Jeziora Bukowskiego, połączonego Kanałem Szczuczym z Morzem Bałtyckim. Na całym swym odcinku rzeka nadaje się do spływów a wyprawę można zakończyć spacerem po plaży.

 

24. rzeka Chotla

długość: 32 km
czas spływu: 3 dni
Odcinki: Tychowo – Bukówko, Bukówko – Zaspy Małe, Zaspy Małe – rzeka Radew

W górnym brzegu rzeka ma wybitnie górski charakter, płynie w głęboko wyciętym wąwozie, wśród głazów narzutowych. Szlak należy do uciążliwych ze względu na dużą ilość przenosek. Najlepiej nadaje się do pływania na kajakach jednoosobowych. Jednak dla wprawionych kajakarzy nie ma to żadnego znaczenia.

rpo

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

-->