Strona główna / Aktywny wypoczynek / Łowiectwo

Łowiectwo

Łowiectwo na Pomorzu Zachodnim fot. Czasnojć Lasy, które w województwie zachodniopomorskim stanowią blisko 35% powierzchni, stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Puszcze, bory, zagajniki oraz rozległe łąki i trzcinowiska są również siedliskiem dla wielu gatunków zwierzyny łownej. Występują w nich m.in. łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, dzikie króliki, bażanty, kuropatwy, dzikie gęsi, dzikie kaczki, łyski. W regionie działa ponad 200 kół łowieckich, a organizowane przez nie polowania są elementem właściwej gospodarki łowieckiej i troski o zdrowie zwierzyny. Polować można indywidualnie lub zbiorowo, a osoba chcąca wybrać się na łowy musi uzyskać zezwolenie i zgłosić chęć polowania u łowczego właściwego dla danego terenu. Organizacją polowań dla cudzoziemców zajmują się wyspecjalizowane biura.

Łowiectwo na Pomorzu Zachodnim fot. Czasnojć Ogromne kompleksy leśne zawdzięczają swoją kondycję dobrym gospodarzom. To właśnie dzięki nim możemy oddawać się uspokajającym spacerom, grzybobraniom, zbieraniem leśnych owoców o wyjątkowym smaku i zapachu, a myśliwi polowaniom. Łowiectwo nie jest przypadkowym sportem polegającym na strzelaniu do bezbronnych zwierząt, lecz właściwej dbałości o lasy i zdrowie  zamieszkujące je zwierzyny. Łowiectwo jest formą ochrony przyrody i sposobem dostosowania populacji dzikich zwierząt do środowiska w którym żyją.

Do czasów dzisiejszych stosuje się polowania zbiorowe w łowiskach leśnych,  Łowiectwo na Pomorzu Zachodnim fot. Czasnojć w czasie których dopuszcza się pozyskiwanie zarówno zwierzyny grubej, jak i drobnej (dzik, lis, zając, bażant). Do zwierzyny płowej zaliczamy: łosia, jelenia, daniela i sarnę. Dopuszczone regulaminem są zarówno polowania indywidualne, jak i zbiorowe na tę zwierzynę, z wyjątkiem sarn. W grupie polowań indywidualnych najczęściej stosowane są: polowania z podchodu, polowania z zasiadki (ambony), polowanie z podjazdu, polowanie na wab. W grupie polowań zbiorowych stosowane są: ciche pędzenie oraz polowanie zbiorowe na grubą zwierzynę.

Łowiectwo na Pomorzu Zachodnim fot. Czasnojć Polowania podlegają szczególnym rygorom prawa łowieckiego. Organizuje się je jesienią i zimą. Często są nie tylko okazją do odstrzału zwierzyny, ale także spotkaniami towarzyskimi z myśliwską biesiadą. Prowadzący polowanie zbiorowe przed jego rozpoczęciem sporządza listę naganiaczy i myśliwych i informuje o warunkach polowania. Po zakończeniu polowania każdy dokonany odstrzał podlega rejestracji.

Kontakt:

Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Szczecinie
ul. Waryńskiego 43
71-316 Szczecin
tel. +48 91 / 487 31 87
e-mail: pzlszczecin@wp.pl

Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Koszalinie
ul. Krucza 12
75-408 Koszalin
tel. +48 94 / 345 45 52
fax. +48 94 / 343 43 58

Biuro Polowań Hubert-Hunting
ul. Zakopiańska 40
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. +48 503 127 487
+48 509 964 646

Hunter Biuro Polowań
ul. Dąbrowszczaków 4
75-357 Koszalin
tel. +48 94 / 346 46 43
fax. +48 94 / 346 46 43

Pałac Myśliwski Słonowice
Słonowice 4
78 – 316 Brzeżno
tel. +48 791 192 233
e-mail: palac@palacslonowice.com

„Cyranka” Wojskowe Koło Łowieckie nr 43
ul. Żwirki i Wigury 1 /16
78-300 Świdwin

„Dzik” Koło Łowieckie
ul. Krzywa 11
72-600 Świnoujście
tel. +48 91 / 321 29 60

„Dzik” Koło Łowieckie
ul. Starogrodzka 9 b
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. +48 94 / 363 46 86

„Sokół Świdwin” Koło Łowieckie
ul. Parkowa 9
78-300 Świdwin
tel. +48 94 / 366 26 18
fax. +48 94 / 366 26 18

Artemis Marian Witkowski
ul. Jeziorna 29
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. +48 94 / 363 59 30

Hubertus 2
ul. Struga 78
70-777 Szczecin
tel. +48 91 / 464 25 00

Koło łowieckie PZŁ Weteran
Lubiana
73-260 Pełczyce
tel. +48 95 / 768 57 60

Kwatera Myśliwska Dzikowo
Mielenko Drawskie 59
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. +48 94 / 363 27 63

Leśniczówka ŁOWIECKA
Rzeczyca Mała
76-010 Polanów
tel. +48 94 / 318 83 63
fax. +48 94 / 318 83 48

Natura-Land Ireneusz Krupka
Bonin
76-009 Manowo
tel. +48 94 / 342 15 59

Strzelnica Myśliwska
Manowo 12
76-015 Manowo
tel. +48 94 / 318 32 27

Ośrodek Strzelecki im. J. Flaszy
ul. Goleniowska 2e
72-105 Lubczyna
tel. +48 91 / 461 73 20
www.strzelnica.szin.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
ul. Mickiewicza 2
78-400 Szczecinek
tel. +48 94 / 372 63 00
e-mail: biuro@szczecinek.lasy.gov.pl

rpo

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

-->