Strona główna / Natura / Parki / Parki Narodowe / Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy fot. Tylewski Woliński Park Narodowy utworzony został decyzją Rady Ministrów z dniem 3 marca 1960 roku. Łączna powierzchnia Wolińskiego Parku Narodowego wynosi 4844 ha. W jego skład wchodzą: lasy (ok. 90%), jeziora, wybrzeże morskie typu klifowego, wybrzeże Zalewu Szczecińskiego, wybrzeże wydmowe oraz łąki i polany śródleśne.

Zagroda Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym fot. Marek Szwarc Najcenniejszymi partiami Wolińskiego Parku Narodowego są stare lasy bukowe w takich zespołach, jak: buczyna świetlista, buczyna żyzna z żywcem cebulkowym lub bardzo rzadki typ – buczyna storczykowa, a także bory sosnowe z bażyną czarnojagodową występujące na terenach nadmorskich, głównie w okolicach Wisełki. Oprócz buczyny i lasów sosnowych występuje tutaj wiele typów lasów mieszanych  dębowo – sosnowo – bukowych. Wśród lasów zachowało się wiele bardzo starych pojedynczych drzew, jak dęby, buki czy sosny. Najbardziej okazały jest dąb ,,Wolinian” rosnący nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego.

Flora Wolińskiego Parku Narodowego jest wyjątkowo bogata. Woliński Park Narodowy fot. Tylewski Roślin naczyniowych występuje tutaj ponad 1300 gatunków, w tym wiele bardzo rzadkich okazów takich jak np.: polodowcowy relikt zimoziół północny, kilka gatunków widłaków, kserotermiczną pajęcznicę liliowatą, 16 gatunków storczyków leśnych. Na podmokłych terenach można spotkać paproć długosz królewski, woskownicę europejską i wiele innych. Charakterystyczną rośliną jest liana  – wiciokrzew pomorski. Na wybrzeżu klifowym znajdują się bogate zarośla rokitnika zwyczajnego. W pobliżu osad znajdują się dorodne okazy bluszczu i okazałe cisy. Na wybrzeżu wydmowym  spotykamy typowe gatunki , jak: mikołajek nadmorski, rukwiel nadmorską, wydmuchrzycę, honkenię czy inne.

Najstarsze i najlepiej zachowane zbiorowiska chronione są w formie rezerwatów ścisłych. Rezerwatów ścisłych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego jest 6 o łącznej powierzchni 172 ha :

a) Rezerwat im. doc. dra Stefana Jarosza,
b) Rezerwat im. prof. dra Mariana Rociborskiego,
c) Rezerwat im. prof. dra Zygmunta Czubińskiego,
d) Rezerwat im. dra Bohdana Dyakowskiego,
e) Rezerwat im.prof. dra Władysława Szefera,
f) Rezerwat im. prof. dra Adama Wodziczki.

Woliński Park Narodowy fot. Czasnojć Fauna Wolińskiego Parku Narodowego jest również zróżnicowana i bogato reprezentowana przez wiele bardzo rzadkich gatunków. Park słynie z bogactwa ptaków. Ogółem stwierdzono tu ponad 200 gatunków. Symbolem Wolińskiego Parku Narodowego jest bielik. Na wyspie Wolin gniazduje 6 par. Jest to największy z ptaków drapieżnych Europy. Oprócz bielika zachowało się wiele innych gatunków ptaków drapieżnych, jak: kanie, krogulce, błotniaki, kobuzy, jastrzębie, myszołowy, liczne gatunki sów, itp. Ze względu na różnorodne środowiska wodne można spotkać tu ptaki wodno-błotne oraz wodne. Największy z nich to łabędź niemy, liczne gatunki mew, jak srebrzysta, śmieszka, pospolita, ponadto rybitwy, kaczki perkozy, kurki wodne, itp.

Żubry w Wolińskim Park Narodowym fot. Jacek Misiak W lasach Wolińskiego Parku Narodowego żyje wiele dużych ssaków leśnych, jak: jelenie, dziki, sarny, lisy, zające, kuny, borsuki, jenoty oraz wiele innych. Do rzadkości należą gronostaje i pewne gatunki nietoperzy. Przed 15 laty fauna Parku wzbogaciła się o żubra. Świat owadów jest również bardzo interesujący.

Teren Wolińskiego Parku Narodowego znajduje się na starszej polodowcowej części Wolina. Jest to morena czołowa i boczna o znacznych wysokościach nad poziomem morza (do 115 m). Krajobraz tej części wyspy pochodzi sprzed ok. 12 tysięcy lat, kiedy to ostatnie zlodowacenie ukształtowało zasadnicze formy morfologiczne wyspy. Cechą charakterystyczną jest pofałdowanie terenu oraz obecność licznych jezior polodowcowych.

Woliński Park Narodowy fot. Czasnojć Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego znajduje się Rezerwat pokazowy żubrów. Rezerwat ten znajduje się koło Międzyzdrojów w kierunku Warnowa. Dojście do niego jest wyłącznie piesze (ok. 1300 m). Rezerwat pokazowy żubrów został utworzony w lipcu 1976 roku. Prowadzi on hodowlę zamkniętą czystej rasy białowieskiej. Wielkość stada wynosi ok. 8-12 sztuk. Żubr dla Pomorza Zachodniego ma rangę symbolu historycznego. Stąd pochodzi najstarszy opis łowów na żubra z 1107 roku. Bolesław Krzywousty w czasie zdobywania Szczecina zorganizował łowy, podczas których od ranionego żubra zginął jego rycerz imieniem Sieciech.

Godziny otwarcia Rezerwatu pokazowego żubrów:

1 maj – 30 wrzesień: 10.00 – 18.00 (oprócz poniedziałków)
1 październik – 30 kwiecień: 8.00 – 16.00 (oprócz niedziel i poniedziałków).

Ceny biletów:

bilet ulgowy: 3,00 zł
bilet normalny: 5,00 zł

Przez teren Wolińskiego Parku Narodowego biegną następujące szlaki:

a) Brzegiem Bałtyku (szlak czerwony) – w kierunku wschodnim z Międzyzdrojów przez Wisełkę do Dziwnowa oraz w kierunku zachodnim z Międzyzdrojów do Świnouścia-Warszowa.
b) Nad Zalewem Szczecińskim (szlak niebieski) – od Międzyzdrojów do Wolina.
c) Leśny nad jeziora (szlak zielony) – od Międzyzdrojów do Kołczewa.
d) Wzdłuż Dziwny i Zalewu Szczecińskiego (szlak zielony) – od Wolina do Stepnicy.
e) Dookoła Wolina (szlak żółty).
f) Dojściowy z Warowna do stacji kolejowej (szlak czarny).
g) Ścieżki przyrodnicze (szlak żółty) – od Międzyzdrojów do Zielonki.

W Centrum Międzyzdrojów na ul. Niepodległości 3 znajduje się Muzeum przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego im. prof. dr Adama Wodziczki. Muzeum Parku utworzono w 1962 roku. Powierzchnia 14 sal wystawowych wynosi ponad 400 m kwadratowych. Ekspozycja muzealna przedstawia najbardziej charakterystyczne gatunki fauny i flory wyspy Wolin.

Godziny zwiedzania Muzeum przyrodniczego WPN:

1 maj – 30 wrzesień:  9.00 – 17.00 (oprócz poniedziałków)
1 październik – 30 kwiecień: 9.00 – 15.00 (oprócz niedziel i poniedziałków).

Ceny biletów:

bilet ulgowy: 3,00 zł
bilet normalny: 5,00 zł

Dodatkowe informacje oraz ceny usług można uzyskać na stronie internetowej lub telefonicznie:

Żubry w Wolińskim Park Narodowym fot. Jacek Misiak Woliński Park Narodowy

ul. Niepodległości 3a
72-500 Międzyzdroje
tel. 91 / 328 07 27 lub 328 07 37
fax. 91 / 328 03 57
e-mail: sekretariat@wolinpn.pl
www.wolinpn.pl 

rpo

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

-->