Strona główna / Natura / Parki / Parki Narodowe / Drawieński Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy fot. Czasnojć Drawieński Park Narodowy powstał w 1990 roku. Położony jest w centralnej części Równiny Drawskiej. Obejmuje fragment doliny Drawy i część Puszczy Drawskiej. Powierzchnia Drawieńskiego Parku Narodowego wynosi 11.531,95 ha. Ścisłej ochronie podlega 569 ha. Siedzibą dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego jest Drawno.

Drawieński Park Narodowy fot. Czasnojć Drawieński Park Narodowy chroni fragment przyrody Pojezierza Pomorskiego, zdominowany przez lasy, jeziora i doliny dwóch zbliżonych do naturalnych  rzek – Drawy i Płocicznej. Chociaż stopień przekształcenia przyrody tego regionu jest dość znaczny, często zdarzają się „przyrodnicze perełki”, takie jak – rezerwat Radęcin. Jest to jedna z lepiej zachowanych naturalnych buczyn na niżu Europy.

Ochroną objęte zostały, zachowane w stanie pierwotnym, fragmenty borów sosnowych Parku oraz głównie na zachodzie, lasy o drzewostanie bukowym i grabowym z występującym jako domieszka dębem. Średni wiek lasów wynosi ok. 120 lat, jednak nierzadko można spotkać okazy drzew 300-450 – letnich. Ukształtowanie terenu jest tutaj równinne, a podłoże przeważnie piaszczyste.

Drawieński Park Narodowy fot. Czasnojć Poza lasami dużą wartością przyrodniczą i krajobrazową cechuje się dolina Drawy, jej dopływów, m.in. Płocicznej,  a także licznie występujące jeziora śródleśne. Największe jezioro Drawieńskiego Parku Narodowego to jezioro Ostrowiec, najgłębsze – jezioro Dubie,  najczystsze – jezioro Pecnik Duży, a przyrodniczo najciekawsze – jezioro Czarne. O miano najpiękniejszego jeziora rywalizować mogą: Płociowe, Marta, Szczuczarz, Duży i Mały Pecnik, Krzywe, Szerokie, Dominikowskie. Można tu spotkać następujące gatunki ryb: płoć, okoń, szczupak, sieja, sielawa oraz pstrągi.

W rzekach Drawieńskiego Parku Narodowego rządzi obecnie przyroda. Dziś interesują się nimi głównie wędkarze. Można tu spotkać następujące gatunki ryb: pstrąga, lipienia, łososia, brzanę, klenia, strzeblę, lipienia oraz sumy. Nad wodą zobaczyć można typowe dla dolin rzecznych ptaki: zimorodka, pliszkę górska i pluszcza. Na tafli wody zobaczyć można: gągoła, nurogęś, krzyżówkę i łyskę. Wśród rzek można również spotkać bobra i wydrę.

Drawieński Park Narodowy fot. Czasnojć W Drawieńskim Parku Narodowym stwierdzono: prawie 900 gatunków roślin naczyniowych, prawie 150 gatunków drzew i  krzewów i ponad 200 różnych zespołów roślinnych. Taki poziom różnorodności szaty roślinnej nieczęsto spotykany jest w Polsce. W tymże Parku można spotkać zwierzęta zagrożone wyginięciem, takie jak: rybołowa, orła bielika, włochatkę, jarząbka, wydrę, bobra, żółwia błotnego, węża gniewosza i wiele innych. Ewenementem jest fauna ryb w wodach centralnej części Parku, licząca ponad 40 gatunków ryb, w tym silne populacje wielu gatunków bardzo rzadkich w kraju.

Drawieński Park Narodowy fot. Gmina Drawno Cechami klimatu Drawieńskiego Parku Narodowego są: niska amplituda rocznych wahań temperatury, opóźniona wiosna, długa, ciepła jesień, mało śnieżna i łagodna zima, przewaga wiatrów zachodnich i północno-zachodnich, późne przymrozki wiosenne oraz długotrwałe okresy suszy wiosennej.

Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego znajdują się następujące obszary ochrony ścisłej:

Drawieński Park Narodowy fot. Gmina Drawno a) Dębina (powierzchnia 8,5 ha),
b) Radęcin (powierzchnia 187,47 ha),
c) Stare Buki (powierzchnia 15,27 ha),
d) Grabowy Jar (powierzchnia 3,59 ha),
e) Drawski Matecznik (powierzchnia 34,94 ha),
f) Zatom (powierzchnia 23,84 ha),
g) Sicienko (powierzchnia 2,74 ha),
h) Wyspy na Jeziorze Ostrowiec (Lech, Okrzei, Pokrzywka – powierzchnia 5,61 ha),
i) Głodne Jeziorka (powierzchnia 52,60 ha),
j) Jezioro Czarne (powierzchnia 23,58 ha),
k) Rynna Moczelska (powierzchnia 25,15 ha),
l) Płociczna (powierzchnia 80,45 ha),
Drawieński Park Narodowy fot. Gmina Drawno ł) Źródliskowy Grąd (powierzchnia 35,13 ha),
m) Brzezina (powierzchnia 13,67 ha),
n) Delta Płocicznej (powierzchnia 17,62 ha),
o) Poziomkowy Las (powierzchnia 31,01 ha),
p) Mokradła nad Drawą (powierzchnia 2,64 ha),
r) Bagienko Ostrowiec (powierzchnia 9,76 ha),
s) Wydrowe Łęgi (powierzchnia 3,60 ha),
t) Łęgi nad Płociczną (powierzchnia 5,86 ha).

Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego warto zobaczyć:

a) dwór z początku XX wieku – obecnie siedziba nadleśnictwa,
b) neogotycki kościół MB Częstochowskiej z połowy XIX wieku postawiony na fundamentach browaru,
c) unikatową aleje wiązową i dębową,
d) w okolicy stawów rybnych Rybakówka i w pobliżu biwaku Kamienna – ślady hut szkła i elektrownie wodną Kamienna.

Drawieński Park Narodowy fot. Gmina Drawno Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego Drawa ma charakter zmienny. Najpierw jest spokojna, następnie przyspiesza bieg, a w bystrym nurcie pojawiają się liczne zwalone drzewa. Kręte koryto wśród łąk i lasów podcina wysokie brzegi piaszczystych skarp. Szybki prąd i kamieniste dno zmieniają się na  kolejnych odcinkach szlaku w leniwy nurt i piaszczyste dno porośnięte podwodnymi łąkami. Długość Drawy w granicach Parku wynosi 41 km.

Drawę w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego można podzielić na następujące odcinki:

Drawno (wypływ z jeziora Dubie) – Przystań Wodna Drawnik – 1 km
Przystań Wodna Drawnik – Miejsce postoju dla kajakarzy „Most Barnimie” – 4,6 km
Miejsce postoju dla kajakarzy „Most Barnimie” – Miejsce biwakowania „Barnimie” – 3,5 km
Miejsce biwakowania „Barnimie” – Miejsce postoju dla kajakarzy „Kładka Konotop” – 4,4 km
Miejsce postoju dla kajakarzy „Kładka Konotop” – Miejsce odbioru kajaków „Most Zatom” – 4,4 km
Miejsce odbioru kajaków „Most Zatom” – Miejsce biwakowania „Bogdanka” – 0,4 km
Miejsce biwakowania „Bogdanka” – Miejsce biwakowania „Sitnica” – 7,9 km
Miejsce biwakowania „Sitnica” – Miejsce biwakowania „Pstrąg” – 5,9 km
Miejsce biwakowania „Pstrąg” – Most niskowodny w Głusku – 3,3 km
Most niskowodny w Głusku – Miejsce biwakowania „Kamienna” – 2,5 km
Miejsce biwakowania „Kamienna” – ujście rzeki Płocicznej (granica DPN) – 3,2 km

Administracja parku:

Dyrekcja Drawieńskiego Parku Narodowego

ul. Leśników 2
73-220 Drawno
tel. +48 95 / 768 20 51
fax. +48 95 / 768 25 10
e-mail: dpn@dpn.pl
www.dpn.pl

rpo

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

-->