Strona główna / Natura / Parki / Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe

Zwierzęta w zachodniopomorskich parkach krajobrazowych fot. Czasnojć Park krajobrazowy jest to forma ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane na obszarze chronionym. Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Drawski i Iński park krajobrazowy fot. Czasnojć Park krajobrazowy tworzony jest w drodze uchwały sejmiku województwa po uzgodnieniu z właściwą miejscową radą gminy. W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gospodarczą z określonymi ograniczeniami, ale nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem potrzeb ludności miejscowej. Park krajobrazowy ma służyć rekreacji krajoznawczej i edukacji.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajdują się następujące parki krajobrazowe:

a) Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry (powierzchnia 60,09 km2)
b) Iński Park Krajobrazowy (powierzchnia 177,60 km2)
c) Drawski Park Krajobrazowy (powierzchnia 414,30 km2)
d) Cedyński Park Krajobrazowy (powierzchnia 308,5 km2 )
e) Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy (powierzchnia 239,83 km2)
f) Szczeciński Park Krajobrazowy (powierzchnia 90,96 km2)

Warto odwiedzić również przepiękny Park „Dolina Miłości” przy granicy z Niemcami w Zatoni Dolnej.

rpo

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

-->