Strona główna / Natura / Parki / Parki krajobrazowe / PK Dolina Dolnej Odry

PK Dolina Dolnej Odry

Park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry fot. Czasnojć Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry został utworzony w 1993 roku. Powstał on na obszarze Międzyodrza, czyli równiny zalewowej pomiędzy korytami Odry Zachodniej i Odry Wschodniej (Regalicy). Początkowo nieco mniejszy został powiększony (kosztem swojej otuliny) w 1996 roku do 6009 ha. Podobnie jak niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, został powołany w ramach transgranicznego polsko-niemieckiego projektu ochrony tego regionu.

Zwierzęta w zachodniopomorskich parkach krajobrazowych fot. Czasnojć W obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry występuje gęsta sieć starorzeczy, kanałów oraz rozlewisk, których łączna długość przekracza 200 km. Nieznaczne wyniesienie nad poziom morza (0,1-0,5 m) sprawia, że teren ten jest często zalewany. Dzięki temu rozwinęło się tu olbrzymie torfowisko, będące największym fluwiogenicznym (pochodzenia rzecznego) torfowiskiem niskim w Europie Środkowej. Występują tu liczne gatunki roślin i zwierząt uznanych za ginące bądź też zagrożone wyginięciem.

Park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry fot. Gmina Widuchowa Ogólnie na terenie parku stwierdzono obecność 427 gatunków roślin. Można spotkać tu m.in.: paproć pływającą, grzybieńczyk wodny, turzycowiska oraz trzcinowiska występujące powszechnie na terenie całego Parku.

Park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry fot. Czasnojć Teren Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry zamieszkuje również wiele gatunków zwierząt, głównie wodno-błotne. Wody, które stanowią 12% powierzchni parku, tworzą środowisko dla bytowania i żerowania około 120 gatunków ryb, takich jak np.: szczupaki, leszcze, węgorze, liny, sumy, okonie i sandacze.

Najliczniejszą grupę zwierząt na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry stanowią ptaki. Bytują tu one w liczbie ponad 250 gatunków. Międzyodrze stanowi miejsce odpoczynku dla tysięcy kaczek, gęsi i żurawi. Kolonie tych ostatnich spotyka się często w liczbie sięgającej nawet około 15 tysięcy. Spośród gatunków zagrożonych wyginięciem w skali całej Europy występują tu orły bieliki, rybołowy, kanie (czarna i ruda), sowy błotne oraz unikatowe w skali światowej wodniczki.

Park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry fot. Gmina Widuchowa Tereny Międzyodrza zamieszkują również będące pod ochroną ssaki: bóbr i wydra. Żeremia bobrów można tu spotkać około 20 rodzin. Oprócz nich można zobaczyć tutaj kuny leśne i domowe, łasice, jenoty, borsuki, lisy oraz dziki i sarny.

Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry znajduje się na obszarze częściowo przekształconym przez człowieka. Pod koniec XIX wieku prowadzono tu prace regulacyjne na Odrze. Wówczas powstało sztucznie utworzone koryto Odry Wschodniej (Regalicy) na odcinku od Widuchowej do Gryfina. Dawne koryta odrzańskie zostały odcięte, tworząc dziś liczne na tym terenie starorzecza.

Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry znajdują się dwa rezerwaty przyrody:

a) Rezerwat „Kurowskie Błota” (powierzchnia 31 ha) – Rezerwat ma na celu ochronę kolonii lęgowej czapli siwej, której liczbę szacuje się tutaj na 600 par.

b) Rezerwat „Kanał Kwiatowy” (powierzchnia 3 ha) – Rezerwat położony na obszarze starorzecza. Rezerwat utworzony w celu ochrony niezwykle rzadkich roślin wodnych i bagiennych, jak grzybieńczyk wodny.

Administracja parku:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych II w Gryfinie

Budynek byłego przejścia granicznego Gryfino – Mescherin
74-100 Gryfino
Tel. +48 91 / 415 01 39
Fax. +48 91 / 415 01 39
e-mail: sekretariat.wst2.szczecin@rdos.gov.pl

rpo

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

-->