Strona główna / Natura / Parki / Parki krajobrazowe / Drawski oraz Iński PK

Drawski oraz Iński PK

W centralnej części województwa zachodniopomorskiego zlokalizowane są 2 parki krajobrazowe: Iński Park Krajobrazowy i Drawski Park Krajobrazowy.

Drawski Park Krajobrazowy

Drawski i Iński park krajobrazowy fot. Czasnojć Drawski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 roku. Jego celem jest ochrona najcenniejszego pod względem przyrodniczym, kulturowym, historycznym i krajobrazowym fragmentu Pojezierza Drawskiego. Powierzchnia Parku wynosi 41,4 tys. ha, zaś otulina zajmuje ponad 22 tys. ha.

Ukształtowanie terenu Drawskiego Parku Krajobrazowego jest wynikiem działalności lodowca, głównie zlodowacenia bałtyckiego. W północnej części Parku występują wały moreny czołowej, często poprzecinane licznymi jarami. Natomiast południowa część Parku obfituje w jeziora. Do walorów przyrodniczych Drawskiego Parku Krajobrazowego zaliczyć można również: występowanie wielu rzek, małych potoków, mokradeł, torfowisk, lasów oraz występowanie wielu rzadko spotkanych gatunków zwierząt i roślin.

Drawski i Iński park krajobrazowy fot. Czasnojć Drawski Park Krajobrazowy położony jest w dużej części w zlewni rzeki Drawy. Wielką atrakcją Parku są licznie występujące tutaj jeziora. W granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanych jest 47 jezior, natomiast w otulinie – 30. Największym spośród nich, a zarazem drugim co do głębokości w Polsce, jest jezioro Drawsko (powierzchnia 1871 ha, maksymalna głębokość 79,7 m.). Do większych jezior Parku należą również: Siecino, Komorze, Wilczkowo, Żerdno i Krosino.

Drawski i Iński park krajobrazowy fot. Gmina Borne Sulinowo W jeziorach i rzekach Drawskiego Parku Krajobrazowego występuje ponad 30 gatunków ryb. Sprzyjają one również bytowaniu i gnieżdżeniu się wielu gatunków ptaków, szczególnie wodno – błotnych. Na terenie Parku spotkać można: łabędzie, perkozy, kaczki, żurawie, czaple i kormorany. Można tutaj spotkać również ptaki drapieżne, m. in.: orła bielika, kanię rudą i orlika krzykliwego. Spośród ssaków bardzo licznie występuje tutaj bóbr.

Na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego znajduje się około 300 pomników przyrody. Największy z nich to buk o obwodzie ok. 9 m znajdujący się na wyspie Bielawie położonej na jeziorze Drawsko.

Na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego utworzono 7 rezerwatów przyrody:

a) Rezerwat „Jezioro Czarnówek” (powierzchnia 11,88 ha) – Rezerwat wodno-florystyczny. Celem utworzenia jest zachowanie jeziora jobeliowego z roślinami rekliktowymi.

b) Rezerwat „Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały” (powierzchnia 7,57 ha) – Rezerwat torfowiskowo-florystyczny. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska węglanowego i przejściowego ze stanowiskami roślin reliktowych. Charakteryzuje się występowaniem na małej powierzchni dziewiętnastu różnych zespołów roślin wodnych, ziemno-wodnych i torfowiskowych.

c) Rezerwat „Brunatna Gleba” (powierzchnia 1,1 ha) – Rezerwat glebowy. Rezerwat utworzony w celu zachowania w stanie niezmienionym klasycznej gleby brunatnej wraz z charakterystyczną ściółką i runem.

Drawski i Iński park krajobrazowy fot. Gmina Borne Sulinowo d) Rezerwat „Dolina Pięciu Jezior” (powierzchnia 228,78 ha) – Rezerwat krajobrazowy obejmujący najatrakcyjniejszy pod względem widokowym obszar Parku, na który składa się początkowy fragment rzeki Drawy, z pięcioma jeziorami otoczonymi wzgórzami porośniętymi lasem bukowym. Dolina Pięciu Jezior stanowi część tzw. Szwajcarii Połczyńskiej i jest jednym z najpiękniejszych zakątków województwa zachodniopomorskiego. W obrębie doliny położonych jest pięć niewielkich jezior: Krzywe (Górne), Krąg (Okrągłe), Długie, Głębokie i Małe. Razem mają one powierzchnię 46,52 ha. Przez wszystkie jeziora doliny przepływa rzeka Drawa, której źródła leżą w rejonie Jeziora Krzywego. Warto zauważyć, iż na terenie rezerwatu Drawa jest niewielkim ciekiem o szerokości nie przekraczającej 4 m.

e) Rezerwat „Jezioro Prosino”  (powierzchnia 81 ha) – Rezerwat ornitologiczny, chroniący miejsca bytowania i lęgu rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych. W sezonie lęgowym wśród roślinności brzegowej jeziora i w jego najbliższym sąsiedztwie możemy spotkać tu aż 26 gatunków ptaków.

f) Rezerwat „Zielone Bagna” (powierzchnia 55,38 ha) – Rezerwat torfowiskowy, będący ostoją rzadkich gatunków mchów. Występują tu aż 72 gatunki mchów, w tym 15 gatunków torfowców. Duży jest udział gatunków rzadkich, górskich i północnych.

g) Rezerwat „Torfowisko Toporzyk” (powierzchnia 43,07 ha) – Rezerwat torfowiskowo-leśny. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie zbiorowisk torfowiskowych i mszarnych z udziałem rzadkich gatunków mchów charakterystycznych dla obszarów górskich.

Drawski i Iński park krajobrazowy fot. Gmina Borne Sulinowo Na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele interesujących obiektów kulturowych. Należą do nich m.in.: zabytkowe parki, cmentarze, kościoły, pałace, budynki mieszkalne oraz zabytki archeologiczne w postaci pozostałości grodzisk.

 

Na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego znajdują się następujące szlaki turystyczne:

a) Szlak jezior (zielony) Złocieniec – Strzeszyn.
b) Szlak leśno – widokowy (czerwony) Połczyn Zdrój – Czaplinek.
c) Szlak Szwajcarii Połczyńskiej (niebieski) Połczyn Zdrój – Czaplinek.
d) Szlak przyrodniczy (czarny) Złocieniec – Połczyn Zdrój.

Warto również dodać, iż przez teren Parku prowadzi szlak kajakowy rzeką Drawą im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły.

Iński Park Krajobrazowy

Drawski i Iński park krajobrazowy fot. Czasnojć Iński Park Krajobrazowy został utworzony w 1981 roku. Park ten charakteryzuje się: wzgórzami o stromych zboczach i znacznych wysokościach, podmokłymi dolinkami, oczkami wodnymi. Budowa geologiczna tego regionu, czyli faliste obszary moren czołowych i dennych pocięte głębokimi rynnami glacjalnymi, sprzyjają gromadzeniu się wody w obniżeniach terenu. Takie akweny są chętnie wykorzystywane przez różne gatunki zwierząt i roślin.

Na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego można spotkać gatunki zagrożone wyginięciem w skali światowej i europejskiej: bociana białego, kanię rdzawą, orła bielika, derkacza, błotniaka stawowego, orlika krzykliwego, rybitwę pospolitą i czarną oraz zimorodka.

Drawski i Iński park krajobrazowy fot. Gmina Borne Sulinowo Na obszarze Parku można spotkać bardzo liczną grupę żurawi. Prowadzone w latach 1992 – 1995 badania wykazały najwyższą w Polsce koncentrację tego gatunku – 51 par lęgowych na 100 km2 powierzchni. Wielkość ta stawia Park na czele obszarów najintensywniej wykorzystywanych przez żurawie w czasie rozrodu na obszarze Polski.

Na terenie Ińskiego parku Krajobrazowego znajduje się 5 rezerwatów przyrody:

a) Rezerwat „Kamienna Buczyna” (powierzchnia 11,37 ha). Rezerwat, którego celem jest ochrona morenowych zbocz nad Jeziorem Ińskim z wykształconymi zbiorowiskami lasu bukowego i lasu mieszanego, na którym występują liczne głazy narzutowe.

b) Rezerwat „Wyspa Sołtyski” (powierzchnia 22,89 ha). Rezerwat leży na porośniętej starym – ponad 150-letnim lasem bukowym i dębowym wyspie Jeziora Ińskiego.

c) Rezerwat „Głowacz” (powierzchnia 78,7 ha). Rezerwat obejmuje porośnięte malowniczym lasem wzgórza morenowe z Głowaczem (180 m.n.p.m.). U jego podnóża rozpościerają się niedostępne torfowiska i zarośnięte zbiorniki wodne z ciekawą florą bagienną. Teren jest doskonalą ostoją zwierząt łownych i miejscem lęgowym wielu rzadkich gatunków ptaków m.in. orlika krzykliwego.

d) Rezerwat „Bórbagno Miałka” (powierzchnia 34,2 ha). Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie boru bagiennego z rzadkimi gatunkami roślin naczyniowych i torfowców.

e) Rezerwat „Krzemieńskie Źródliska” (powierzchnia 75,94 ha). Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie źródlisk z rzadkimi zespołami roślinnymi i ostoi fauny. W skład rezerwatu wchodzi zespół dobrze zachowanych źródlisk, małe jeziorko Chotom, przez które wody ze źródeł spływają do jeziora Krzemień i las na brzegu jeziora Krzemień.

Na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego znajduje się również 9 użytków ekologicznych:

a) Pełnikowe Łąki,
b) Wilkowe Bagno,
c) Wierzchucice,
d) Bagno Ciszewo,
e) Stawy Lutkowskie,
f) Płaskowyż nad Samotnikiem,
g) Wyszkowa Góra,
h) Dłuskie Wzgórza,
i) Węgorzyński Derkacz.

Administracja parku:

Wydział Spraw Terenowych I w Złocieńcu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Dworcowa 13
78-520 Złocieniec

rpo

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

-->