Strona główna / Natura / Parki / Parki krajobrazowe / Strona 4 « Cedyński PK

Cedyński PK

Cedyński park krajobrazowy fot. UMWZP Cedyński Park Krajobrazowy został utworzony w 1993 roku. Jego obszar obejmuje teren od skraju Pojezierza Myśliborskiego i Równiny Gorzowskiej do krawędzi Doliny Dolnej Odry i Kotliny Freienwalde. Rozciąga się na terenie gmin: Cedynia, Chojna, Moryń i Mieszkowice. Powierzchnia Parku wynosi 30.850 ha.

Zwierzęta w zachodniopomorskich parkach krajobrazowych fot. Czasnojć Swój unikatowy charakter zawdzięcza przede wszystkim dzięki nagromadzonym na stosunkowo niedużej powierzchni wyjątkowo zróżnicowanym krajobrazom pochodzenia polodowcowego. O skali tego zróżnicowania świadczą znajdujące się tutaj najwyższe wzniesienie – wzgórze Zwierzyniec w Puszczy Piaskowej, które wznosi się na wysokość 167 m n.p.m., natomiast misa Jeziora Morzycko jest głęboka na 60 m, co oznacza, że znajduje się już poniżej poziomu morza. Zjawisko to nazywamy kryptodepresją.

Cedyński park krajobrazowy fot. UMWZP Cedyński Park Krajobrazowy dostarcza niezwykłych wrażeń. Od miejsc pokrytych starym, nieprzebytym lasem, przez bagna i rozlewiska, przechodzi do obszarów klimatycznie i wizualnie przypominających step. Flora parku jest niezwykle bogata i zróżnicowana. Do gatunków podlegających całkowitej ochronie należą: cis pospolity, jarząb brekinia, wiśnia karłowata, bluszcz pospolity, wiciokrzew pomorski, sasanka łąkowa, zawilec wielkokwiatowy, pajęcznica liliowata, ostnica Jana, ostnica powabna, ostnica włosowata, storczyk purpurowy. Gatunki podlegające ochronie częściowej to paprotka zwyczajna, grzybienie białe, porzeczka czarna, pierwiosnka lekarska, konwalia majowa. Obszar Parku jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie występuje nawrot czerwono-błękitny i dąb omszony.

Zwierzęta w zachodniopomorskich parkach krajobrazowych fot. Czasnojć Cedyńskie Park Krajobrazowy zamieszkuje: 12 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 194 gatunki ptaków i 39 gatunków ssaków. Spotkać tu można m.in.: traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, rzekotki, ropuchę paskówkę, żółwie błotne, padalce, żmije zygzakowate. Do ssaków podlegających ochronie należą: wilki, bobry, wydry, nietoperze i jeże. Natomiast z ptaków można tu spotkać: orła bielika, rybołowa, kanię czarną i rudą, ohara, bociany czarne, żurawie, dudki, ostrygojady.

Na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 8 rezerwatów przyrody:

a) Rezerwat „Bielinek” (powierzchnia 75,5 ha) – Rezerwat utworzony w celu zachowania zespołów leśno-stepowych na stromych zboczach doliny Odry. Jest to rezerwat najcenniejszy wśród wszystkich rezerwatów występujących na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Na jego terenie występuje: dąb omszony, nawrot czerwonobłękitny i oman niemiecki.

b) Rezerwat „Olszyna Źródliskowa” (powierzchnia 1 ha) – Rezerwat utworzony w celu zachowania skrzypu olbrzymiego, rzadkiej rośliny stanowiącej element flory górskiej regla dolnego.

c) Rezerwat „Dąbrowa Krzymowska” (powierzchnia 30,44 ha) – Rezerwat ten znajduje się na ternie gminy Chojna. Rezerwat utworzony został w celu zachowania rzadkiego w skali kraju starego dębu bezszypułkowego z domieszką starych sosen. Wiek tych drzew oscyluje tutaj w granicy od 250 do 400 lat.

d) Rezerwat „Olszyny Ostrowskie” (powierzchnia 9,5 ha) – Rezerwat ten znajduje się na terenie gminy Chojna. Jest to rezerwat ścisły. Utworzony został w celu zachowania rzadkiego olsu i roślin chronionych.

e) Rezerwat „Dolina Świergotki” (powierzchnia 11 ha) – Rezerwat został utworzony dla zachowania buczyny pomorskiej i grądu z przytulią leśną, w pięknej, głębokiej dolinie rzeki.

f) Rezerwat „Jeziora Siegniewskie” (powierzchnia 10,41 ha) – Rezerwat ten znajduje się w gminie Mieszkowice. Jest to to rezerwat ornitologiczny utworzony w celu ochrony ptactwa wodnego.

g) Rezerwat „Wrzosowiska Cedyńskie” (powierzchnia 71,61 ha) – Rezerwat utworzony w celu zachowania rzadko spotykanego w środkowej Europie wrzosowiska z roślinnością kserotermiczną.

h) Rezerwat „Kostrzyneckie Rozlewisko” (powierzchnia 746,23 ha) – Rezerwat ten jest najcenniejszym użytkiem ekologicznym Parku. Utworzony został w celu ochrony obszarów zalewowych Odry jako miejsca rozrodu i stałego przebywania ptaków, płazów, gadów i ssaków. Rozlewisko to zasiedla 109 gatunków lęgowych ptaków i ok. 50 przelotnych i zimujących.

W okolicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego warto odwiedzić:

a) Górę Czcibora,
b) Cmentarz Siekierkowski w Starych Łysogórkach,
c) Dolinę Miłości w Zatoni Dolnej,
d) park wodny „Laguna” w Gryfinie.

Administracja parku:

Zespół Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry

ul. Armii Krajowej 78
74-100 Gryfino
tel. +48 91 / 404 52 97

rpo

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

-->